Az egymás iránti tisztelet megtartása, de hogyan? Kommunikációs technika 4 lépése 4. rész

2021.02.14

Amikor szeretünk valakit, a szerelem együtt jár a tisztelettel, a másik ember iránti méltányossággal, együttérzéssel. Egyi dő után sokszor a párkapcsolatból kiveszik, kikopik az egymás tisztelete. Mit tehetünk, hogy mi ne járjunk így? A 4 részes blog sorozatunk első 3 részében erről már volt szó, és most elérkeztünk az utolsó etaphoz is.

Tehát eddig átnéztük az erőszakmentes kommunikáció 3 lépését, amelyek a megfigyelést, az érzést és a szükségleteket foglalta magában. Az utolsó fejezet pedig arról szól, hogy mit szeretnénk kérni a másiktól, hogy életünk gazdagabbá váljon, és úgy tudjuk megfogalmazni a kérésünket, hogy a valódi szükségletünk kerüljön kielégítésre.

Azt hiszem ennek a fejezetnek a legfontosabb kérdése, hogy mit kérünk a másiktól, nem pedig az, hogy mit "nem". Tegyük a szívünkre a kezünket, és valljuk be, hányszor éreztük már azt, amikor azt hallottuk, hogy "ne tedd", hogy "csak azért is." A negatív kérések ösztönös ellenállást és támadást válthatnak ki. Ez az attitűd nemcsak párkapcsolatban jelentkezik. Gondoljunk csak a gyerekekre, ha valamit tiltunk nekik, annál inkább az ellenkezőjét teszik meg. Tehát elmondhatjuk, hogy a pozitív megfogalmazás megágyaz a bensőséges kapcsolatnak.

A pozitív megfogalmazáson túl az is fontos, hogy elkerüljük a homályos, nem egyértelmű kifejezésmódokat, továbbá olyan kérést fogalmazzunk meg, ami teljesíthető is a másik fél számára. Ha nemegyértelmű a kérésünk a társunk könnyen félreértheti, illetve bizonytalanná válhat amiatt, hogy nem érti mit szeretne pontosan a másik. A bizonytalanság pedig ismét frusztrációt indikálhat, és az egyensúly felborulásához vezethet. Sokszor megesik, hogy úgy fejezzük ki nem tetszésünket, hogy közben tévesen azt hisszük, a másik megérti a mögötte megbújó kérést, vagy érzést is.

Előfordulhat az is, hogy mi magunk sem vagyunk tisztában azzal, hogy mit is kérünk. Beszélünk ugyan a másikhoz, de valódi párbeszéd nem alakul ki, mert nem a valódi érzéseinkről beszélünk. Here mondok egy példát erre. Ha egy átlagos reggeli készülődés zajlik otthon, és a férj többször elmondja, hogy mennyire lassan fő a reggeli kávé, és láthatóan egyre feszültebb. Itt nyilvánvalóan nem a kávéfőző mechanikája zavarja. Megkérdezhetjük, hogy "attól tartasz, hogy elkésel a munkából, és a főnököd neheztelni fog rád?" Így a másik érzései megértésre találtak, teret adtunk neki, hogy szabadon kifejezhesse frusztrációját, ami ezzel az empátiával, és megértéssel csökkenhet. Még hatékonyabb lehet a kommunikáció, ha kérést, kérdés formájában fogalmazzuk meg. Végsősoron mindannyian arra vágyunk, hogy szavainkat megértsék, és vagy szeretnénk tudni társunk őszinte véleményét, gondolatait. Tehát minél pontosabban fejezzük ki, hogy mit várunk el a másiktól, annál valószínűbb, hogy szükségleteink kielégülnek.

A másik hanglejtéséből is gyakran következtetünk valamire, ami elbizonytalaníthat bennünket, ha a mondanivaló tartalmával nincs összhangban. Így érdemes még egy eszközt bevetni, mégpedig a visszakérdezést, ami összefoglaló jellegű, és szintén konkrét, egyértelmű legyen.

Végül pedig, hogy vágyaink megértésre találjanak, a fontos, hogy kérésként fogalmazzuk meg óhajunkat, ne pedig követelésnek. Egyértelműen jelezzük a másik fél számára, hogy kérésről van szó, ha hozzátesszük, csak akkor tegye meg, amit kérünk tőle, ha kedve van hozzá. Ha együttérzéssel vagyunk képesek megérteni, hogy a másik miért nem teljesíti a kérésünket, akkor ott őszinte kérés hangzott el.

Ha az a célunk, hogy megváltoztassuk a másik viselkedését, csalódni fogunk. Az erőszakmentes kommunikáció célja az őszinteségen, és együttérzésen alapuló kapcsolat kialakítása, hogy egymás életét kölcsönösen gazdagíthassuk.

Mindezen módszerek, technikák elsajátításában mediátorként segítünk. Otthon lehet kísérletezni velük, némileg hatékony is, azonban nem látjuk magunkat külső szemmel. A mediátorként segítünk abban, hogy tükröt tartsunk, és híd legyünk a két ember között. Egy összekötő kapocs, egy tolmács, hogy jobban megértsék egymás érzéseit, gondolatait, és tükör ne torz képet mutasson, hanem visszatükrözze a kapcsolat megmaradt alapjait, amire újra lehet építkezni. Keressetek bennünket bizalommal, hogy a hidat segítsünk szilárd lábakra helyezni!