MEDIÁCIÓ FELSŐFOKON

A konfliktus az élet és a fejlődés szerves része; tekinthetjük az “élet táncának”, amelyben mind a saját, mind a partnerünk szükségleteit felfedezhetjük és meghallhatjuk. (Marshall Rosenberg)

Mi a mediáció?

A mediáció olyan eljárás, amely alkalmas a vitás feleket hatékonyan segíteni a közöttük felmerült problémák megoldásában, ennek eredményeként a felek közötti kapcsolatok rendezésében, az együttműködésük helyreállításában, megújításában.

A konszenzusra épülő döntéshozatal célja a felek egyetértésével kialakított megállapodás megfogalmazása, melyben pártatlan harmadik fél segíti a megoldási javaslatok kidolgozását. Az adott kapcsolatrendszer újradefiniálásával,közös vélemény kialakításával, a két fél egymáshoz viszonyított magatartása új értelmet nyerhet.

A mediáció előnyei:

 • a vitában álló felek maguk döntenek
 • a bírósági pereskedéssel ellentétben nem húzódik hónapokig, évekig az eljárás, hanem gyors, hatékony, illetve meg lehet spórolni a pereskedéssel járó költségeket, mint például perköltség, szakértő díjak, ügyvédi munkadíj, végrehajtási eljárás költsége, peres eljárás illetéke, stb.
 • rugalmas
 • a mediáció során született megállapodások kb. 80-90%-át a felek maguktól betartják
 • korrekt kapcsolat marad a felek között, erősíti a közöttük lévő bizalmat és együttműködést
 • diszkrét- nem kell a kellemetlen ügyeket idegenek előtt megbeszélni, pl: bírósági tárgyalás esetén, mivel a mediáción a mediátort titoktartás kötelezi.
 • nincs vesztenivaló, mivel ha nem tudnak megegyezni, választhatnak más megoldást.

Fajtái:

 • válási
 • párkapcsolati
 • gazdasági
 • közösségi

Ezek mindegyikére tudunk megoldást nyújtani.